Såzen Larsen Kusano

5. dan Katori Shinto Ryu Kobudo
5. dan Ju Jutsu
3. dan Aikido
3. Dan Kyudo
3. dan Shorinji Kempo

Født, 29. Desember 1962.

Født i Songdalen og vokste opp på Tinnheia i Kristiansand.

Begynte trening i Japansk kampkunst i 1978.

Ble verdensmester i Filippinsk stokkekamp, Manila april 89.

Reiste til Japan i mai 89 og tok arbeid som servitør og lærer i engelsk ved språkskoler som Sony og Interack, 89-91.

Giftet seg med japanske Eri Kusano 18. August 1990.

Arbeidet 9 år som engelsklærer ved Kohjo Senior Highschool, Yokohama, fra 91-99.

I 1995 begynte et 3 års Zen studie ved en lekmannsgruppe i Soji-ji kloster, under ledelse av Zenmester Azuma Roshi. Munkeordinert 26. Juni 98 av Erkebiskop Kåshu Itabashi, Abbed ved Soji-ji kloster. Han fikk tildelt Dharma navnet Kanun Såzen. Etter heltids studie ved både Soji.ji og Saiyu-ji kloster tok han embetseksamen i Buddhistisk teologi, og ble presteordinert ved Soji-ji 27. Juli og Eihei-ji 5. August 2001. 

Den 17. desember 2001 ble han utnevnt til Fukyoshi - misjonær, fra departementet for utdanning ved Sotozen Ordens hovedkontor i Tokyo.

Returnerte til Norge i april 2002, og er residerende prest ved Bugakuzen-ji Tempel.

Har siden august 02, arbeidet som arbeidsterapeut for psykisk utviklingshemmede i den videregående skolen. Reiser og holder trening i kampkunst.

Foreleser om Zen og Zen Buddhismen, og driver veiledning for studenter og lærere i KRL fag.

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no